Een ogenblik geduld a.u.b.

profieltaart

Brede Basismonitor Noord-Holland 2022

Hoe ontwikkelt de welvaart in Noord-Holland zich in de brede zin van het woord? Dat is de vraag die centraal staat in de Brede Basismonitor Noord-Holland. Naast materiële welvaart (economische groei) gaat het hierbij ook over zaken als gezondheid, onderwijs, sociale cohesie, bereikbaarheid, ruimte en wonen, natuur en klimaat.

Deze brede-welvaartbenadering past bij de ambitie van de provincie om in de toekomst de balans tussen economische groei en leefbaarheid te versterken. De functie van de Brede Basismonitor daarbij is vooral om ontwikkelingen te signaleren en op de agenda te zetten, met als uiteindelijk doel om de grotere beleidsvraagstukken in een breder perspectief te kunnen beschouwen en bespreken.

Kies tussen ontwikkeling of gebied

Noord-Holland

Klik op een onderdeel in de onderstaande presentatie om meer informatie te bekijken.

 

Toelichting

De monitor omvat tien thema’s onderverdeeld in ongeveer 70 indicatoren. De thema’s en indicatoren zijn afgebeeld in de profieltaart hierboven (de indicatoren worden zichtbaar wanneer de muis erop staat). De indicatoren gaan niet over de prestaties van de provincie Noord-Holland zélf, maar over wat er zich afspeelt in de provincie als gebied.

Bij een deel van de indicatoren gaat het om onderwerpen die álle provincies monitoren in het kader van de begroting. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over zaken als het bruto regionaal product en de totaal ingerichte natuur voor het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De overige indicatoren sluiten aan bij diverse monitoren die landelijk en binnen de provincie Noord-Holland beschikbaar zijn. Bij de selectie van deze overige indicatoren speelden onder meer provinciale opgaven, beschikbaarheid over de tijd en de datakwaliteit een rol.

Versie 2022

De brede basismonitor is een groeimodel. Beleidsindicatoren zijn constant in beweging. Het beleid verandert waardoor nieuwe indicatoren nodig zijn. Dit jaar is de tweede versie ontwikkeld. Voor een aantal onderwerpen zijn nieuwe indicatoren ontwikkelend (zoals het volume en de kwaliteit van het grondwater) en zijn bestaande indicatoren verbeterd. Daarnaast is de gehanteerde normering verder ontwikkeld en aangescherpt. 

Uitgangspunten van de profieltaart

  • De profieltaart geeft de status van de provincie Noord-Holland als geheel weer en zet elke indicator (waar mogelijk) af tegen een beleidsdoel (zoals de realisatie NNN) of een in het beleid vastgestelde richtlijn (zoals de Kaderrichtlijn Water voor de waterkwaliteit). Waar dit niet mogelijk was worden de indicatoren afgezet tegen het Nederlands gemiddelde. 
  • Verder geeft de profieltaart de ontwikkeling in de tijd weer. Daarbij vergelijken we de betreffende indicator (afhankelijk van de beschikbaarheid) met de meting van vijf jaar geleden. 
  • Waar mogelijk hebben we de data ook op het niveau van regio’s en gemeenten inzichtelijk gemaakt (op aparte indicatorenpagina’s). Voor de kaarten op deze pagina’s geldt: hoe hoger de waarde, hoe donkerder blauw de kaart kleurt.

Kleurenlegenda

De profieltaart bevat vakjes die verdeeld zijn in twee cirkels. De buitenste cirkel geeft daarbij de indicatoren weer; de binnenste cirkel laat de tien thema’s zien.

Alle vakjes hebben een bepaalde kleur die laten zien of de staat van Noord-Holland positief is (donkergroen), licht positief (lichtgroen), licht negatief (oranje) of negatief (rood). Ook laat elk vakje zien of iets een positieve trend laat zien in de tijd (donkergroen), een licht positieve trend (lichtgroen), een stabiele trend (licht roze), een licht negatieve trend (oranje) of een negatieve trend (rood). De kleuren zijn gebaseerd op de normering die per indicator gehanteerd wordt. De onderbouwing van deze normering is terug te vinden op de indicatorenpagina’s.

De kleur van het thema is de optelsom van de bijbehorende indicatoren op de buitenste cirkel. Zijn de onderliggende indicatoren overwegend groen? Dan kleurt het betreffende thema vervolgens ook groen.

Informatie op verschillend schaalniveau

Bij de meeste indicatoren is het mogelijk om te switchen tussen gegevens op provinciaal-, regionaal- en gemeentelijk niveau. Klik hiervoor op het potloodje linksboven op de indicatorenpagina’s en kies vervolgens een provincie, regio of gemeente. Het tweede potloodje linksboven kan gebruikt worden om de gekozen provincie, regio of gemeente te vergelijken met Nederland, de provincie of een regio.

Meer weten?

Voor suggesties of vragen over deze Brede Basismonitor kunt u contact met ons opnemen via kaartendata@noord-holland.nl.