Een ogenblik geduld a.u.b.
  • Home
  • Brede Basismonitor – Provincie Noord-Holland

Brede Basismonitor – Provincie Noord-Holland

Brede Basismonitor Noord-Holland

Hoe ontwikkelt de welvaart in Noord-Holland zich in de brede zin van het woord? Ontdek het in de Brede Basismonitor Noord-Holland. Bekijk hieronder de Huidige situatie of klik op Trend voor de 5-jarige ontwikkelingen. Klik vervolgens op een onderdeel voor een dashboard met de belangrijkste cijfers. Lees hier meer uitleg.

Kies tussen huidige situatie of trend
 

Over de Brede Basismonitor

De Brede Basismonitor laat zien hoe de welvaart in de provincie Noord-Holland zich in de brede zin van het woord ontwikkelt. Hierbij gaat het zowel om materiële thema’s als economie en werk, als om gezondheid, welzijn, bereikbaarheid, wonen, natuur en klimaat. Deze brede-welvaartsbenadering onderstreept de provinciale ambitie om de balans tussen economische groei en leefbaarheid te versterken. De Brede Basismonitor signaleert en agendeert ontwikkelingen, om zo beleidsvraagstukken vanuit een breder perspectief te kunnen beschouwen en bespreken.

Wat zit er in de Brede Basismonitor?

De monitor omvat tien thema’s onderverdeeld in 69 indicatoren, weergegeven in de bovenstaande profieltaart. Elk thema is afgebeeld als een grote taartpunt. De bijbehorende indicatoren zijn weergegeven als blokjes in de buitenste cirkel. U ziet de naam van een indicator wanneer uw muiscursor op een blokje staat. Als u op een indicator klikt, gaat u naar een dashboard met de belangrijkste cijfers.

Wat is er nieuw?

In deze editie zijn nieuwe indicatoren ontwikkeld voor afstand tot cultuur, circulaire banen en afstand tot OV. Ook zijn bestaande indicatoren verbeterd. Daarnaast is de gehanteerde normering geoptimaliseerd.

Bekijk de huidige situatie of de 5-jarige trend

Wilt u zien hoe de brede welvaart in de provincie Noord-Holland er op dit moment voor staat? Dan klikt u boven de profieltaart op de knop ‘Huidige situatie’. Met de knop ‘Trend’ ziet u, afhankelijk van de beschikbaarheid, de ontwikkeling vergeleken met laatste vijf beschikbare jaren.

Wat betekenen de kleuren in de profieltaart?

De kleuren van de vakjes in de profieltaart tonen de status van de ‘Huidige situatie’ of ‘Trend’ van de indicator of het thema in kwestie:

  • Donkergroen = positief
  • Lichtgroen = licht positief
  • Licht roze = stabiel (alleen zichtbaar bij ‘Trend’)
  • Oranje = licht negatief
  • Rood = negatief
  • Grijs = geen data/informatie (alleen zichtbaar bij 'Trend')

Hoe worden de kleuren in de profieltaart bepaald?

De kleur van elke indicator is gebaseerd op een specifieke normering. Om de kleur van de indicator te bepalen voor de ‘Huidige situatie’ is waar mogelijk de normering bepaald op basis van een beleidsdoel, richtlijn of norm. Voorbeelden hiervan zijn het gewenste woningtekort, de Kaderrichtlijn Water en de EU-grenswaarden voor luchtkwaliteit. De overige indicatoren zijn afgezet tegen het Nederlands gemiddelde en de scores van andere provincies. De onderbouwing van deze normering vindt u op de indicatorenpagina’s.

De kleur van elk thema is de optelsom van de bijbehorende indicatoren in de buitenste cirkel. Zijn de onderliggende indicatoren overwegend groen? Dan kleurt het betreffende thema vervolgens ook groen.

De ‘Trend’-score bepaalt de ontwikkeling van een indicator of thema in de laatste vijf jaar. Is een indicator of thema ten opzichte van vijf jaar geleden met minder dan 5 procent gestegen of gedaald? Dan is de trendscore stabiel. Bij een 5 tot 10 procent daling of stijging is de trendscore licht positief of negatief. Meer dan 10 procent daling of stijging geeft een volledig negatieve of positieve trendscore.

Hoe zijn de indicatoren geselecteerd?

Enkele indicatoren betreffen onderwerpen die alle provincies verplicht monitoren in het kader van hun begroting. Bijvoorbeeld het bruto regionaal product, of de totaal ingerichte natuur voor het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Daarnaast vormt de CBS Regionale Monitor Brede Welvaart een belangrijke bron. Ook is gebruik gemaakt van de indicatoren uit de milieueffectrapportage die is opgesteld voor de Omgevingsvisie NH2050. De overige indicatoren sluiten aan bij diverse landelijke en binnen de provincie Noord-Holland beschikbare monitoren, en zijn geselecteerd op basis van de provinciale opgaven, langjarige beschikbaarheid en datakwaliteit.

Meer weten?

Stuur uw suggesties of vragen over de Brede Basismonitor naar kaartendata@noord-holland.nl. Wij helpen u graag verder.