Een ogenblik geduld a.u.b.

Veelgestelde vragen

“Achtergrond Barometer Brede Welvaart en Welzijn”.

In het Strategisch Beleidskader Economie heeft de provincie Noord-Holland aangegeven de stand van zaken van ‘welvaart en welzijn’ periodiek in beeld te willen brengen, in de vorm van een ‘Barometer Brede welvaart en welzijn’. Deze Barometer loopt vooruit op monitors die (inter)nationaal in ontwikkeling zijn. Op dit moment is de (inter)nationale discussie over het inzichtelijk en meetbaar maken van welvaart en welzijn nog sterk in beweging en nog verre van geharmoniseerd. Wij houden er rekening mee dat de komende jaren nieuwe inzichten en standaarden kunnen leiden tot aanpassingen en verbeteringen aan onze barometer (groeimodel).

Het onderwerp waar ik iets over wil weten staat er niet bij.

We kunnen maar een beperkt aantal onderwerpen laten zien in het dashboard. In de databank van Noord-Holland in cijfers zijn echter veel meer onderwerpen te vinden. Om direct toegang te krijgen tot de databank klik hier.

Hoe is de Barometer Welvaart en Welzijn opgebouwd?

De Barometer is opgebouwd uit 8 dimensies (bijvoorbeeld ‘Economie’ of ‘Wonen’) en 26 indicatoren. Deze dimensies en indicatoren vormen de lagen van de profieltaart op de eerste bladzijde. De indicatoren van de provincie Noord-Holland worden vergeleken met die van Nederland. Noord-Holland kan zo beter, slechter of gemiddeld ‘scoren’ in vergelijking met Nederland en dat is met een kleur vertaald in de profieltaart. Door te klikken op de verschillende lagen, krijg je meer informatie te zien en kun je de cijfers van Noord-Hollandse gemeenten en regio’s zien of Noord-Holland met Europa vergelijken.

Hoe kan ik de Barometer gebruiken?

1. Je kiest een thema (tweede ring profieltaart) waar je informatie over wilt hebben.

2. In het dashboard van je gekozen thema kies je een provincie of corop gebied en het vergelijkingsgebied.

3. In dit dashboard vind je cijfers over verschillende onderwerpen in dat thema en kun je de gekozen gebieden met elkaar vergelijken. Het is ook mogelijk om een ander gebied te kiezen in het dashboard.

4. Wil je meer weten over een bepaald onderwerp? Dan klik je in het themadashboard onderaan op dit onderwerp. Je krijgt dan de zogenaamde indicator te zien. Hier kun je ontwikkelingen in tijd of ruimtelijke verschillen bekijken.

Ik heb een idee of verbetering voor de Barometer.

De Barometer is een product in ontwikkeling. Wij staan altijd open voor verbeteringen en suggesties. Deze kun je aan ons doorgeven via het emailadres kaartendata@noord-holland.nl.

Is deze informatie voor iedereen te bekijken?

De informatie is openbaar toegankelijk en daardoor ook bereikbaar voor alle geïnteresseerden.

Kan ik de barometer ook printen of exporteren?

Met het pijltje rechtsboven kun je selecteren of je een PDF of Excelbestand van het dashboard wilt maken.

Kan ik ook direct naar de databank Noord-Holland in Cijfers?

Naast dat cijfers over de provincie en corop gebieden worden ontsloten via het Barometer, kunnen gebruikers van de site ook in de databank van Noord-Holland in cijfers zelf presentaties en vergelijkingen maken. Om direct toegang te krijgen tot de databank klik hier.

Kan ik ook mijn eigen dashboard samenstellen?

Door het selecteren van de 'ster' (linksbovenin de tegel), worden favoriete tegels verzameld in een 'favorieten' thema. Zodoende kan men een eigen dashboard samenstellen.

Uit welk jaar zijn de cijfers van de Barometer?

Het jaar waarover cijfers worden gepresenteerd verschilt per onderwerp. Zodra er nieuwe cijfers over een onderwerp beschikbaar komen, verwerken wij deze in de Barometer. Wij kunnen echter niet garanderen dat alle geboden informatie en/of data te allen tijde actueel is.

Waar komt de informatie vandaan?

De gegevens die aan de basis liggen van de informatie gepresenteerd in de Barometer zijn afkomstig uit diverse bronnen. Het gaat echter altijd om informatie uit betrouwbare nationale en internationale bronnen (zoals het Centraal Bureau van de Statistiek en Statline). Per onderwerp in de Barometer en de databank is terug te vinden wat de bron is waar de informatie van afkomstig is.

Waarom krijg ik niet voor alle onderwerpen cijfers op corop- of provincieniveau te zien?

Niet voor alle onderwerpen zijn op dit moment op de verschillende niveaus gegevens beschikbaar. De verwachting is echter dat dit in de toekomst wel het geval zal zijn en daarmee een nog beter beeld geven van de brede welvaart en welzijn. Zodra deze gegevens wel beschikbaar zijn nemen wij ze ook op in onze Barometer.